Lærerne i Gradus klaverskole

Martin Lysholm Jepsen, født 1966


 

Soloklaverlærer, kunstnerisk leder.

    1992 Diplomeksamen fra Det Jydske Musikkonservatorium - efter studier         hos Aino Gliemann og Bengt Johnsson
•    1992 - 1994 studier ved Musikakademiet i Vilnius hos professor V. Vitaite
•    Mesterkurser hos bl.a. E. Indjic , L. Berman og G. Ludwig
•    Adskillige solokoncerter og optræden med orkestre
•    Medlem af EPTA-DK`s bestyrelse
•    20 års erfaring som klaverpædagog på alle niveauer- alle aldre.
•    Giver mesterkurser og er jurymedlem ved diverse konkurrencer og tests.
•    Har uddannet adskillige topprisvindere ved internationale og nationale        konkurrencer.

 

Klaus Andersen, født 1957


 Klaus Andersen, Lærer på Gradus klaverskole

 

 

 

Kammermusikinstruktør og soloklaverlærer

Underviser for Gradus på Fyn.

   Pianistuddannet fra Det Jydske Musikkonservatorium
     1983 færdiguddannet statsprøvet klaverpædagog med højeste karakter

•    1984 supplerende studier hos professor Malcom Bilson, Cornell University, New York

•    Koncertvirksomhed som solist og kammermusiker i Europa

•    Samarbejde med bl.a. cellisten Gert von Bülow og violinisten Troels Svendsen    

                                                                                                                •    Produktioner for DR med bl.a. fløjtenisterne Manuella Wiesler og Stephen   Preston                                                                                                                                                                                                                                         •    Siden sommeren 2011 organist ved St. Nicolai kirke i Bogense

•    Klaus' klaverelever på Fyn vil kunne deltage i fællestimer, kurser og koncerter med øvrige Graduselever.

 


  Elisabetta Eliseo,

underviser fra januar 2012  i hørelære og teori på Gradus         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Uddanet pianist fra konservatoriet i Campobasso ved Napoli, 1985


•          Kom til Danmark i 1988, og har siden da udover koncertvirksomhed som udøvende pianist med klaver-recitals og i kammermusikalske sammenhænge samt som akkompagnatør, været lærer i klaver ved forskellige musikskoler.


•         Siden 1990  fastansat ved Holstebro Musikskoles MGK , hvor hun siden har varetaget al hørelære- og teoriundervisning. Alle hendes elever har bestået optagelsesprøverne til konservatoriet - mange med højeste karakter.


•         Har ydermere haft elever med klaver som hovedfag og bifag på MGK og har ført flere frem til optagelsesprøver med meget fine resultater.


•         Studier ved Det Jyske Musikkonservatorium med hørelære som  hovedfag-  musiklærereksamen i juni 2002 og musikpædagogisk diplomeksamen i juni 2003.


•         Ansat ved Vestervig Kirkemusikskole samt ved Den Jyske Sangskole som teori- og hørelærepædagog samt som klaverlærer ved den nyoprettede MGK-linje.


•          Ansat ved Det Jyske Musikkonservatorium i faget hørelære i 2011

 

 

 

 

Else Brodersen, pianist, klaver pædagog og formand for EPTA Danmark